Yhdistyksemme

TEHYN KOLARIN AMMATTIOSASTO 806 RY

 

Varsinaiset kokoukset kahdesti vuodessa  on tarkoitettu kaikille jäsenille. Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Kevätkokouksessa arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston puheenjohtaja. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja näille varamiehet

 

Hallituksen kokoukset ovat noin kerran kuukaudessa. Tarkoitettu hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen ja luottamusmiehille.

Puheenjohtaja:        
Riitta Lompolojärvi    
riitta.lompolojarvi@lapha.fi         
puh. 0400 33 4806

Varapuheenjohtaja:   
merja.vanha@lapha.fi

Sihteeri Kolarin Tehyn ammattiosasto          
Anette Niva    

Kuntaa jäädeiden jäsenten osalta luottamusmies asia vielä auki, mutta tehyltä saa kyllä apua  ottamalla yhteyttä Tehyn  jäsenten asiointipalveluun.

Pääluottamusmiehet:   

Tehyläiset luottamusmiehet Lapin hyvinvointialue vuodelle 2023

Koko hyvinvointialueen pääluottamusmiehet:
Koordinoiva päätoiminen pääluottamusmies Esa Rusanen
esa.rusanen@lapha.fi puh. 040-5668061
Päätoiminen pääluottamusmies Sari Soini 100 % työaika
sari.soini@lapha.fi puh 040-7625968

Pohjois-Lapin palvelualue  (hyvinvointialue)
Palvelualuekohtainen pääluottamusmies
Tiina Paakki, tiina.paakki@lapha.fi

Hyvinvointialueen luottamusmiehet:      
Sakari Silén
Liisa Kaivosoja

 

Hyvinvointialueen varaluottamusmiehet:    
Riitta Lompolojärvi
Martina Huovinen

Työsuojeluvaltuutettu:    
Jouni Sirkkala   
jouni.sirkkala@kolari.fi          
puh. 0405791462

Varatyösuojeluvaltuutettu:  ei tällä hetkellä ole