Yhdistyksemme

TEHYN KOLARIN AMMATTIOSASTO 806 RY

 

Varsinaiset kokoukset kahdesti vuodessa  on tarkoitettu kaikille jäsenille. Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Kevätkokouksessa  arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston puheenjohtaja. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja näille varamiehet

 

Hallituksen kokoukset: Noin kerran kuukaudessa. Tarkoitettu hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen ja luottamusmiehille.

 

Hallituksenjäsenet 2018-2019:

Hallituksen varajäsenet 2018-2019:

Jäsenistön ehdotuksia otetaan vastaan ilomielin!

TEHY:n AO 806 hallitus kokoontui Levillä 2018

Puheenjohtaja:         Lompolojärvi Riitta riitta.lompolojarvi@kolari.fi       puh. 0400 33 4806

Varapuheenjohtaja:    Seija Pasma   

Pääluottamusmies:         Nikkinen Marja marja.nikkinen@kolari.fi            puh. 040 489 5547

Varapääluottamusmies:     Järvirova Seija sieja.jarvirova@kolari.fi

Luottamusmies:         Lompolojärvi Riitta riitta.lompolojarvi@kolari.fi

Varaluottamusmies:               Eira-Sirkkala Päivi              paivi.eira-sirkkala@kolari.fi

Työsuojeluvaltuutettu:     Sirkkala Jouni jouni.sirkkala@kolari.fi              puh. 0405791462

Varatyösuojeluvaltuutettu:  ei tällä hetkellä ole

Sihteeri:                      Anette Niva

Taloudenhoitaja:        Kenttälehto Jyrki