Yhdistyksemme

TEHYN KOLARIN AMMATTIOSASTO 806 RY

 

Varsinaiset kokoukset kahdesti vuodessa  on tarkoitettu kaikille jäsenille. Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Kevätkokouksessa arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston puheenjohtaja. Valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja näille varamiehet

 

Hallituksen kokoukset ovat noin kerran kuukaudessa. Tarkoitettu hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen ja luottamusmiehille.

 

Jäsenistön ehdotuksia otetaan vastaan ilomielin!

TEHY:n AO 806 hallitus kokoontui Levillä 2018

Puheenjohtaja:        
Riitta Lompolojärvi    
riitta.lompolojarvi@kolari.fi         
puh. 0400 33 4806

Varapuheenjohtaja:   
Pirkko Kenttälehto

Pääluottamushenkilö:   
Mari Uusitalo ( tehtävää hoitaa 07/22 saakka Johanna Teurajärvi)
mari.uusitalo@kolari.fi        
puh. 040 489 5547

Varapääluottamushenkilö:    
Johanna Teurajärvi   
johanna.teurajarvi@kolari.fi (puh. 040 489 5547)

Luottamusmies:      
Riitta Lompolojärvi 
riitta.lompolojarvi@kolari.fi

Varaluottamusmies:        
Päivi Eira-Sirkkala    
paivi.eira-sirkkala@kolari.fi

Työsuojeluvaltuutettu:    
Jouni Sirkkala   
jouni.sirkkala@kolari.fi          
puh. 0405791462

Varatyösuojeluvaltuutettu:  ei tällä hetkellä ole

Sihteeri:          
Anette Niva    

Taloudenhoitaja:      
Jyrki Kenttälehto