KUNTASEKTORIN YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO MUUTTUU

 

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle keskiviikosta 20.4.2022 klo 6:00 alkaen toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta vuoroja. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsen ei vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Lisää tietoa saat Tehyn sivuilta.

 

Muutos ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon:

Tehyläiset voivat 1.6.–31.8.2022 halutessaan sopia vuoronvaihdoista tai ylimääräisen työn tekemisestä (esim. työvuoron jatkaminen, lisätyö, ylityö tai paikallisen sopimuksen mukainen kliininen lisätyö, jononpurkutyö tai vastaava). Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin.

 


Tehyn jäsenkortti on muuttunut sähköiseksi vuodesta 2021 alkaen. Jatkossa jäsenkortti löytyy ainoastaan Tehyn mobiilisovelluksesta. Tarkemmat ohjeet tehy.fi/fi/mobiilisovellus

TÄRKEÄÄ

  • Lukekaa Tehyn lähettämä posti
  • Osallistukaa Tehyn järjestämiin sähköisiin jäseniltoihin, ohjeet Tehyltä tulleissa sähköposteissa
  • Jos työpaikalla on ongelmia tai herää kysymyksiä koskien työsuhteita tai työolosuhteita, ottakaa yhteyttä luottamusmiehiin tai työsuojeluvaltuutettuihin

Jaksamista kaikille.

Ammattiosasto pyytää jäseniään päivittämään sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa, mikäli haluatte tehokkaasti tietoa ammattiosaston kokouksista ja tapahtumista. 

HUOM! Joskus viesti saattaa joutua suoraan roskapostiin, joten muistakaa välillä seurata myös roskapostikansiota.

TEHY:n AO 806 hallitus kokoontui Levillä 2018
Tehyn kotisivut löytää täältä
Työelämäopas auttaa ongelmatilanteissa
Tehyn oma lehti
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa